توانایی های ما

نیازسنجی
طراحی گرافیکی
برنامه نویسی یا توسعه
تست و امنیت
توانایی

دسته بندی

طراحی وب سایت شرکتی

قیمت پایه : 1,600,000 تومان

طراحی وب سایت شرکتی با امکانات مختلف

طراحی وب سایت فروشگاهی

قیمت پایه : 5,600,000 تومان

طراحی وب سایت فروشگاهی با امکانات مختلف و درگاه پرداخت آنلاین

طراحی وب سایت صنعتی

قیمت پایه : 1,600,000 تومان

طراحی وب سایت صنعتی با امکانات مختلف

طراحی وب سایت ثبت آگهی

قیمت پایه : 4,000,000 تومان

طراحی وب سایت ثبت آگهی با امکانات مختلف با درگاه پرداخت آنلاین

طراحی وب سایت آموزشگاه با سامانه مدیریت

قیمت پایه : 6,000,000 تومان

طراحی وب سایت آموزشگاه با سامانه مدیریت قدرتمند و دوسال پشتیبانی رایگان

طراحی وب سایت آموزشگاه

قیمت پایه : 1,700,000 تومان

طراحی سایت آموزشگاه با امکانات مختلف

طراحی وب سایت لوازم آرایشگاه

قیمت پایه : 2,600,000 تومان

طراحی سایت لوازم آرایشگاهی با امکانات مختلف و فروش آنلاین

طراحی وب سایت املاک

قیمت پایه : 3,300,000 تومان

طراحی وب سایت املاک با امکانات مختلف و تور مجازی

طراحی وب سایت فروش مقاله

قیمت پایه : 1,200,000 تومان

طراحی سایت فروش مقاله با امکانات مختلف و درگاه پرداخت آنلاین

طراحی وب سایت آرایشگاهی

قیمت پایه : 2,400,000 تومان

طراحی وب سایت آرایشگاهی با امکانات مختلف